2013 09 18 Oprichtingsvergadering Teamleden 800x301

  Foto: Eerste vergadering WaterFocus 18 september 2013

WaterFocus is een coöperatie die kennis en ervaring bundelt in een Team van ruim 40 zelfstandige professionals in de watersector, en Stichting Nedworc, een organisatie voor zakenbehartiging van zelfstandige consultants.  De WaterFocus leden zijn ondernemend en hebben al jaren hun sporen verdiend met zeer divers werk voor overheden, bedrijven, financieringsinstanties en NGO’s. Tot de kennisgebieden behoren onder andere watersysteembeheer, deltatechnologie, waterketenbeheer, afvalwater- en industriewaterzuivering, sanitatie & drinkwatervoorziening, integrated water resource management (IWRM), water & duurzaamheid & energie en water governance. De leden bestrijken binnen deze kennisgebieden het hele spectrum van beleidsontwikkeling tot beheer en onderhoud, en van projectmanager tot technisch specialist.

 

WaterFocus is een moderne netwerkorganisatie, flexibel, klantgericht, en snel in besluiten, leveren en schakelen. Leden voeren samen werkzaamheden uit met als kenmerken, hoge kwaliteit, flexibiliteit, innovatief en tegen marktconforme tarieven. Motto: éen voor allen, allen voor één.

 

WaterFocus is actief in Nederland en Internationaal.

 

WaterFocus heeft twee coördinatoren, een voor buitenland en een voor Nederland. Zij zijn aanspreekpunt voor vragen over nationale en internationale opdrachten, en financiële en administratieve zaken. Contactgegevens van de coördinatoren zijn te vinden bij Contact.

 

WaterFocus heeft vijf bestuursleden die u kunnen helpen met meer informatie over WaterFocus als organisatie en andere vragen. De contactgegevens van de bestuursleden zijn ook te vinden bij Contact.