Agenda

Oct 21  3de sessie WE4F - Innovaties inTechnologie, Financiering, en Beleid (www.we4F)

Veilig stellen van Water voor Voedsel (WE4F) en Pionieren van Grote Landbouw Uitdagingen (PAEGC) zijn samengegaan in Water en Energie voor Voedsel (WE4F). Het nieuwe programma wordt gepresenteerd in een aantal online sessies.

Okt 26  Vereniging Nedworc online netwerkavond met thema SDG Monitoring (www.nedworc.org)

Sprekers en deelnemers gaan in op de instrumenten en data met voorbeelden uit SDG 6: WASH, 1.4: Landrechten, en 10: Ongelijkheden.

Okt 29 NWP Member Meet-up (online)

Parallel sessies: Wereldbank - WACA programma, WaterWorkX en Blue Deal, (Urban) Floating solutions, KIFFWA, Watertech en Water voor Voedsel.


Okt 31 - 5 Nov  2021  AIWW Amsterdam International Water Week (www.amsterdamiww.com)

 

Activiteiten

2020

Okt 5-9 India Water Innovation Week

cWF was bij de Smart Water & Waste World (IWIW) technologie innovatie week met een mix van keynote-addressen, case studie presentaties en panel discussies over desalinatie, digitaal water, slimme water levering en distributie, afvalwater water recyclen en hergebruik, and slibbeheer en ontwatering.

Sep 11  NWP Meet-up (online)

NWP nam ons mee in een virtuele rondreis in de internationale water sector met een focus op WASH, SDGs, Investeren in water, Uitdagingen voor water intensieve industrieën wat betreft duurzame technologie oplossingen, en meer.

Sep 10   Waterfocus Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering was dit jaar in Bunnik in een beperkte corona omvang en setting. Na de standaard beschouwing van de resultaten van 2019 en de begroting voor 2020, is er ook gediscussieerd over de verdere toekomst nationaal en internationaal. 

Aug   24 - 28  SIWI Wereld Water Week @ Home 

Stockholm Internationaal Water Instituut (SIWI) verzorgde een online conferentie met ondersteuning van de Nederlandse regering en contributies van het NWP.

cWF deelname aan sessies: Nature-based solutions to address water scaricity due to climate change (25/8), Improving water and landscape governance in Ethiopia (27/8), Co-benefits of implementations of nature-based solutions for climate related water and flood management (27/8) en receptie Nederland (28/8).

2019

Dec 16   Nedworc Vereniging: Netwerkavond Regionaal Waterbeheer - preventie van geopolitieke conficten in Kargadoor, Utrecht

Netwerkavond, met sprekers Sjaak de Boer en Alexander Mueller, over waterbeheer in Lesotho en Egypte, en de noodzaak van waterverdragen en goede afstemming tussen landen en regio's om geopolitieke conflicten en droogteproblemen te voorkomen. Drie leden van WaterFocus namen deel aan deze avond: Albert van Dijk, Michiel Scholler en Gerrit van de Klashorst.

Dec 13  NWP leden meetup in Deltares, Delft

De bijeenkomst begon met een presentatie van Toon Segeren op Deltares. Het is een non-profit onderzoeksinstituut dat kennis wereldwijd beschikbaar en toepasbaar maakt en steeds meer internationaal wordt betrokken bij IWRM-projecten. Deltares functioneert als een bedrijf, maar investeert zijn winst opnieuw in onderzoek (o.a. open source software). Dutch Surge Support (DSS) heeft twee cases gepresenteerd over de wereldwijde inzet van Nederlandse waterexperts en het Water Youth Network over de zakelijke kansen in verband met ‘water & conflict. DSS roept op tot meer betrokkenheid van waterexperts bij Nederlandse overspanningsondersteuning (o.a. WASH-gerelateerde, geohydrologen). Experts kunnen hun expertendatabase aanvragen. Meer informatie is beschikbaar op www.dsswater.nl. Het derde onderwerp van Deltares over de toepassing van sociale media tijdens rampen is verplaatst naar de 20e verjaardag van de NWP-bijeenkomst in januari. Christa Nooy, Indonesië specialist, bezocht de meetup voor cWF.

Nov 6  Aquatech / NWP @ Rai, Amsterdam

Tweejaarlijks terugkerende wereldtentoonstelling van innovatieve watertechnologie. Nederland was prominent aanwezig met het Holland paviljoen, inclusief  het NWP netwerken café.  Niet alleen de Nederlandse Drinkwaterbedrijven, Water / Zuiveringsschappen, maar ook de ingenieursbureaus en aannemers / waterzuivering-bouwfirma's worden wereldwijd erkend om vakmanschap en innovatie. Joke Nijburg, Michiel Schöller en Jos Bonnemayer waren er voor Waterfocus.

Nov 4 - 16   Deltares Software Days in Delft

Jaarlijks samenkomen van internationale water experts voor training en updates van software. Jos Bonnemayer was aanwezig op de gebruikersdagen van Delft-Fews en WFLOW. 

April 4 Waterfocus Algemene Leden vergadering in Nijmegen

De vergadering was dit jaar in  restaurant Sprok aan de Waal bij Bemmel. In de middag was er eerst een leerzame excursie in Nijmegen-Lent. De ecowijk Iewan (www.iewan.nl) werd bezocht en er was een lezing over nieuwe sanitatie van Christian Beuzel (ABC-development) en Dennis Martens (Buro L in O). De vergadering zelf start met de standaard overzichten, bestuurswisselingen, het aangepast kwaliteitsboek en een nieuw huishoudelijk reglement. Vervolgens worden de projecten in binnen- en buitenland besproken. 

Februari 12 Kennissessie Monitoring en Evaluatie in Milieu-Effect-Rapportage bij Commissie MER in Utrecht

De bijeenkomst richtte zich op de gehele beleidscyclus met extra aandacht voor de nieuwe omgevingswet en specifieke voorbeelden en vragen uit de praktijk: Monitoringsplan Amsterdam Haven-Stad, Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord Brabant. Aanwezig van WF: Jos Bonnemayer.

Februari 7 DRR-Team missie bijeenkomst: Angola, Cuba, en Kerala bij RVO in Den Haag

De ontwikkelingen van drie actuele missies zijn gepresenteerd. In parallele break-out sessies is uitgebreid ingegaan op conclusies, aanbevelingen en mogelijkheden van follow-up voor de Nederlandse watersector. Waterfocus was met Joke van Dijk en Jos Bonnemayer bij de Kerala sessie (IWRM, Stroomgebiedsbeheer, Ruimte voor de rivier, Leven met water, Bouwen met natuur / Eco-Engineering), en met Edwin van Someren bij de Angola sessie (delta met absentie van drainage, stagnerend water en WASH problemen). Cuba vecht met de combineerde effecten van tectonische kanteling en stijging van de zeespiegel. 

Februari 1 Vice Versa Workshop Leren van Evalueren bij NWO-WOTRO in Den Haag

De participanten discussieerden in diverse groepen over thema's van impact-evaluatie routes, onder andere 'wat te doen bij zero-effect', nieuwe framewerken, certificatie, theory of change. WF was vertegenwoordigd door Mario Vervoorn, Rolf Posthouwer en Jos Bonnemayer.

Januari 16  Regionaal Platform vergadering West-Africa (Mali, Benin, Ghana) bij NWP in Den Haag

WF was vertegenwoordigd door Margo Meeuwissen.

2018  

September 26 Waterfocus 1e Vijf Jaar Lustrum

April 4 Waterfocus Algemene Leden Vergadering