Ondersteuning in project- en procesmanagement:

Strategisch advies
Innovatief advies
Beleidsadvies
Ondersteuning planvorming
Ondersteuning uitvoering
Ondersteuning beheer
Projectleiding
Procesmanagement
Mediation
Capaciteitsontwikkeling
Stakeholder participatie

       Technische ondersteuning:

Hydrologisch advies
Watersysteemanalyses
(Aquatisch) ecologisch advies
Waterkwaliteitsadvies
Waterbodemkwaliteitsadvies
GIS ondersteuning
Datavisualisaties
Waterkeringsadvies
Waterzuiveringsadvies
Afvalwaterzuiveringsadvies
Advies over irrigatie- en drainagesystemen
Advies over water in relatie tot voedselzekerheid
Economisch advies
Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA)
Kosteneffectiviteit
Business cases
Heffingen
(Water-)emissiehandel
Boetes
Aansprakelijkstelling
Subsidies (als beleidsinstrument)

WaterFocus Producten

De kennis van onze leden ligt bij de volgende werkvelden:

Watersysteembeheer
Deltatechnologie
Waterketenbeheer
Afvalwater- en industriewaterzuivering
Sanitatie en drinkwatervoorziening (WASH)
Integrated water resource management (IWRM)
Water duurzaamheid en energie
Water governance

 

 

MM dalmsholte pilot tuiten 21 a

Foto: Margo Meeuwissen, project Dalmsholte